Trang nhà arrow Hình ảnh
Trang nhà
Kỷ yếu Sư Bà tọa chủ
Sinh hoạt Tu Học
Thuyết Pháp
Kinh tụng đã ấn tống
Sách Tịnh Độ đã in
Mẫu đơn
Hình ảnh
Liên lạc
Liên kết
Tìm Kiếm
Lưu Trữ
========================
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Random Image
Who's Online
We have 2 guests online


 Gallery 
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
Highlight for album: Le Huy Ky thu 11 - 
27 thang 03 nam 2010
Le Huy Ky thu 11 - 27 thang 03 nam 2010

Created on 07/17/10, last changed on 07/17/10. This album contains 90 items.
This album has been viewed 8641 times since 07/17/10.
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
Highlight for album: Chua Duc Vien
Chua Duc Vien

Created on 01/27/09, last changed on 07/14/10. This album contains 50 items.
This album has been viewed 2963 times since 01/27/09.
Sub-albums:
Khoa Niem Phat (2372 views) Canh Chua Duc Vien (3914 views)
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
Highlight for album: Khoa Tu Thieu Nhi Mua Dong 2009
Khoa Tu Thieu Nhi Mua Dong 2009

Created on 07/16/10, last changed on 07/16/10. This album contains 10 items.
This album has been viewed 1689 times since 07/16/10.
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
Untitled

Created on 07/29/13, last changed on 07/29/13. This album contains 0 items.
This album has been viewed 77 times since 07/29/13.