Trang nhà arrow Đức Viên arrow Kỷ yếu Sư Bà tọa chủ arrow Kỷ Yếu Sư Bà Tọa Chủ
Trang nhà
Kỷ yếu Sư Bà tọa chủ
Sinh hoạt Tu Học
Thuyết Pháp
Kinh tụng đã ấn tống
Sách Tịnh Độ đã in
Mẫu đơn
Hình ảnh
Liên lạc
Liên kết
Tìm Kiếm
Lưu Trữ
========================
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Random Image
Who's Online
We have 3 guests online


Kỷ Yếu Sư Bà Tọa Chủ PDF Print E-mail

 Câu đối: Hòa Thượng Chùa Giác Minh - Palo Alto, CA

- Kinh Dược Sư - Sư Bà tụng

 Xin mời đọc tiếp sau đây tập Kỷ Yếu Sư Bà

 

MỤC LỤC

 

- Lời ngỏ

- Cáo bạch: GHPGVN tại Hoa Kỳ & Chùa Đức Viên

- Thành phần Ban Tổ Chức Tang Lễ

- Chương trình Tang Lễ

- Đạo Từ Hòa Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu

- Diễn văn của Ban Tổ Chức

- Tiến trình Tang lễ

- Lễ Trà Tỳ

- Những hình ảnh trong Tang lễ

- Bài báo trích từ nhật báo San Jose Mercury News

 

   Điếu Văn và các bài Cảm Niệm

 

 

- Quý Ni Trưởng Chùa Phước Hòa, Chùa Phước Hải, Chùa Hiển Quang - Sàigòn, Việt Nam

- Sư Cụ Chùa Đức Viên - Hà Nội, Việt Nam

- Thượng Tọa Viện Trưởng Tu Viện Kim Sơn - Watsonville, CA

- Đại Đức Trụ Trì Trung Tâm Phật Giáo Hayward

- Ni Sư Chùa Dược Sư - Garden Grove, CA

- Ni Sư Chùa An Lạc - San Jose, CA

- Ni Sư Chùa Vạn Hạnh - Seattle, WA

 

 

 - - còn tiếp --