Nam Mô A Di Đà Phật

Những điều cần biết

Chùa Đức Viên do Sư Bà Đàm Lựu sáng lập, tu theo truyền thống Bắc tông, đón chào tất cả mọi người với nhiệt tâm tu tập. Tại chùa thường có lớp học sáng và chiều về Lời Khai Thị của Chư Tổ Tịnh Độ để nhắc nhở chúng sanh luôn nhớ niệm Phật.

Sự kiện sắp tới

Đàn Truyền Tam Quy Và Ngũ Giới
21/5/2016 - Đức Viên
Chi tiết
Thư Mời Đại Lễ Phật Đản 2016
22/05/2016 - Đức Viên
Chi tiết
Lễ Húy Nhật Sư Bà Lần Thứ 17
07/03/2016 - Đức Viên
Chi tiết
Chương Trình Mừng Xuân 2016
06/02/2016 - Đức Viên
Chi tiết